لئوپارد ماشین

واردات مستقیم قطعات اصلی و تجاری بیل های مکانیکی 

کوماتسو و هیوندای

سیل کیتهای جعبه ای و پاورسیل

جک بوم، جک پاکت، جک آرم، جک فرمان، کنترل هیدرولیک (سلکتور)

پمپ هیدرویک (پمپ مادر)، پمپ گردان (سوئینگ)

پمپ حرکت(تراول)، لیور، زنجیر سفت کن، کوزه گردان

کیتهای پمپ، چرخ، توربین، اورینگ، کاسه نمد و چکش (پیکور)

مدیر

کریمیان

ثبت آگهی

آخرین ویرایش

آگهی دهنده 0912#####94