نمایشگاه کامیون مکی آبادی

خرید و فروش کامیون در سراسر کشور

  • بنز
  • لودر
  • اسکانیا
  • کامیون
  • زیرمایلر
  • اکسور

مدیر

جواد مکی آبادی

مدیر

حاج احمد مکی آبادی

آدرس

سیرجان - کیلومتر 2 جاده بافت، شهرک حمل و نقل

ثبت آگهی

آخرین ویرایش

آگهی دهنده 0913#####66